Ba ba sông Đà

watch_later
Được đánh bắt tự nhiên trên lòng hồ sông Đà
Giá : liên hệ