Cá lăng

Được đánh bắt tự nhiên trên lòng hồ sông Đà
Giá : liên hệ