Cá ngạng đen

Được nuôi trên lòng hồ sông Đà
Giá : liên hệ