Cá chép sông Đà

Được nuôi trên lòng hồ sông Đà .  Cá chép sông Đà thịt chắc, thơm, ngon khác biệt hoàn toàn với cá chép nuôi thả. Cá được thu mua từ nhữ...