Câu cá sông Đà tại TP Hòa Bình

 Một người dân trong buổi đi câu cá dưới hạ lưu bên bờ sông Đà, Thành phố Hòa Bình
 
 Nguồn FB : huong.quach.1481