Bác Táo kinh tế Quang Thắng qua trang trại cá sông Đà

Lãnh đạo triều đình về ghé qua trang trại công ty đặc biệt là Bác Táo kinh tế => một năm phấn khởi và thành công.