Lễ hội Cá tôm sông Đà

Lễ hội cá tôm sông Đà tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất; Hội chợ Nông nghiệp và triển lãm sản phẩm OCOP vùng Trung du, miền núi phía Bắc năm 2023 sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ 26 - 31/10/2023. Đây cũng là điểm nhấn cho phát triển ngành thủy sản và ngành du lịch của tỉnh Hòa Bình.
Tags