Thả 35.000 con cá giống xuống vùng hồ sông Đà ở Hòa Bình

Ngày 12.8, Chi cục Thủy sản Hòa Bình phối hợp với các đơn vị tổ chức thả 35.000 con cá giống tại vùng hồ sông Đà thuộc địa phận tỉnh Hòa Bình.

Toàn cảnh hoạt động thả cá giống xuống vùng lòng hồ sông Đà ở Hòa Bình. Ảnh: Thanh Hải.

Những loại cá giống được thả gồm cá lăng, cá chiên, cá trắm, cá mè, cá trôi, cá diêu hồng…

Ông Hoàng Văn Son - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hòa Bình nhấn mạnh, việc thả cá giống tại vùng hồ Hòa Bình là một trong những nội dung nằm trong kế hoạch thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản vùng hồ sông Đà năm 2021.

Qua đó, tái tạo bảo vệ và phát triển đa dạng nguồn lợi thủy sản, tạo điều kiện cho phát triển nhiều giống loài mới theo quy định; đồng thời, khuyến khích người dân phát triển việc nuôi cá lồng bè tại khu vực vùng hồ Hòa Bình.

Những năm gần đây, hoạt động thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản đã được các cơ quan chức năng của tỉnh Hòa Bình tổ chức thường xuyên với quy mô và số lượng ngày càng lớn.

Cá giống được thả nhằm khuyến khích việc nuôi cá lồng trên hồ Hòa Bình. Ảnh: Thanh Hải.

Thông qua hoạt động này, các cơ quan chức năng nhanh chóng nắm bắt tình hình thích nghi và đánh giá chất lượng các loại giống thả bổ sung, giảm tỷ lệ hao hụt do những nguyên nhân như: cá chưa quen với môi trường, việc đánh bắt của người dân trong khu vực.

Cùng với đó, đảm bảo đàn các giống sau khi thả khỏe mạnh, đạt tỷ lệ sống cao nhất, có điều kiện để tồn tại, sinh trưởng và phát triển. Từ đó, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo tồn, tái tạo và phát triển nguồn thủy sản trên vùng hồ sông Đà.

Hoạt động này tuyên truyền tới các tổ chức, cá nhân, người dân hiểu tầm quan trọng và trách nhiệm bảo vệ nguồn lợi thủy sản; thực hiện nuôi trồng, khai thác thủy sản gắn với bảo vệ môi trường, nghiêm cấm sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác thủy sản. Đồng thời, bổ sung nguồn lợi thủy sản, quản lý các giống loài thủy sinh; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân cùng quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Hồ sông Đà thuộc địa phận tỉnh Hòa Bình có diện tích mặt nước 8.892 ha, được coi là kho tàng quý báu về các loại thủy sinh của vùng Tây Bắc với nhiều loài cá quý hiếm như: cá chiên, cá bỗng, cá lăng, cá rầm xanh, anh vũ và nhiều loại thủy sản quý khác. Nghề nuôi trồng, khai thác thủy sản đã mở ra cơ hội xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống cho hàng nghìn hộ dân vùng hồ.

MINH CHUYÊN

Nguồn : https://laodong.vn/xa-hoi/tha-35000-con-ca-giong-xuong-vung-ho-song-da-o-hoa-binh-941235.ldo?fbclid=IwAR2_SYsb5MTidmsYbbSSNf0hsdfpx1DZjC-cSfRcTldR1_0BPP1ssx4yzeQ
Tags